Login

Werken bij ELCO

Binnen onze onderneming zijn klant, product en medewerker van gelijke waarde. Wij vertrouwen op onze gemotiveerde, initiatiefrijke en coöperatieve medewerkers, welke met een grote vak- en branchebekwaamheid voortdurend op klantwensen inspelen. Als een goede werkgever beseffen wij, om prestatiegerichte en verantwoordelijke, zelfstandig werkende medewerkers te werven en overeenkomstig te honoreren. Wij ondersteunen tevens een gerichte en continue opleiding en ontwikkeling.

work - NL

Iedereen die werkzaam is binnen de groep weet altijd de betekenis van het lokale gebied en de sociale omgeving en ook het belang van het samenwerken met de lokale autoriteiten om aan de lokale behoeften te voldoen. We kunnen trouw blijven aan die filosofie en onze kernwaarden respecteren. Onze waarden staan centraal in onze bedrijfsvoering. Ze zijn terug te vinden in ons gedrag - hoe we werken en hoe we onszelf presenteren.

In 2012 heeft Ariston Thermo de waarden van het bedrijf gedefinieerd. Concrete en blijvende waarden waarmee het hele bedrijf zich identificeert: integriteit, mensen, excellentie, klant en duurzaamheid zijn de sleutel tot het draaien van de Ariston Thermo wereld. Principes waarin we geloven en die ons helpen om elke dag vooruitgang te boeken op onze weg naar excellentie.

Het doel is het versterken en ontwikkelen van de waarden geïntroduceerd door onze oprichter Aristide Merloni, dat de dag van vandaag, en zeker in de toekomst, de groep weerspiegeld.
«Het economische succes van een industrieel bedrijf heeft geen waarde als het niet gepaard gaat met een verplichting ten opzichte van de economische vooruitgang»
Aristide Merloni, 1967

LEAD BUSINESS

Klantgerichtheid
Denken en toekomstgerichte actie
Denken en ondernemingsgerichte actie

LEAD CHANGE

Innovatie
Verantwoordelijkheid
Wijziging en implementatie

LEAD PEOPLE

Betrokkenheid van medewerkers
Samenwerking en integratie
Integriteit

Wij richten ons op de ontwikkeling van onze medewerkers

De beroepsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers is een voorwaarde voor de prestatie-en concurrentiebekwaamheid van ELCO. Onze onderneming biedt een breed palet aan interne, voornamelijk technische, opleidingen en ondersteunt doelgerichte medewerkers in individuele, externe bijscholing.
Elke Service Engineer doorloopt bijvoorbeeld tijdens zijn trainingstijd gedurende meerdere weken een basiscursus, waarbij men zich de basisprincipes van de warmteontwikkeling en de product specifieke vakkennis van ELCO eigen maakt. Tijdens het dienstverband verdiept men zich voortdurend in deze vakkennis zoals elektro- en regeltechniek. Naast de interne ontwikkeling ondersteunt ELCO doelgericht ook externe bijscholingen.

MILIEUBESCHERMING

De Ariston Thermo Group en de overige ondernemingen binnen dit concern zien het milieu als een te beschermen goed – zowel voor de bestaande bevolking als ook voor toekomstige generaties. De Ariston Thermo Group houdt zich aan de huidig geldende normen en past de meest adequate milieubeschermende maatregelen toe.
Daarbij worden activiteiten ondersteund en gepland, die met deze doelen overeenkomen, en worden bewustzijns initiatieven en projecten bevorderd.

RELATIE MET PARTNERS

Voor diverse ondernemingen van de Ariston Thermo Group is het zeer belangrijk te zorgen dat de vraag van klanten geheel naar tevredenheid wordt beantwoord, om een duurzame relatie te creëren die gebaseerd is op correcte bedrijfspraktijken, eerlijkheid, bevoegde en efficiënte exploitaties zoals professionaliteit.

Alle ondernemingen binnen de Ariston Thermo Group houden zich volledig aan de hedendaagse morele codes en aan de wetgevingen, die op dat moment gelden, wanneer de zakenrelaties met de leverancier gedefinieerd werden. Dit houdt niet alleen de grondige aandacht van de beste beroepsnormen in, maar ook de beste praktijken op vlak van ethische gedragscode en bescherming van de gezondheid, veiligheid en milieu.