Login

Gas verandert

Arm gas wordt rijk gas. Wat moet u weten?

In België verbruiken 1,5 miljoen gezinnen en ondernemingen arm gas dat wordt ingevoerd uit het noorden van Nederland. Aangezien de voorraden arm gas jaar na jaar slinken, besliste de Nederlandse overheid om de export geleidelijk aan te verminderen en stop te zetten vanaf 2030. Arm gas zal vervangen worden door rijk gas dat zal geïmporteerd uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, Quatar en Rusland.

Hoe gaat dit verlopen?

Vandaag gebruikt meer dan de helft van de Belgische gezinnen en bedrijven reeds rijk gas. Aangezien de samenstelling van rijk gas anders is, moet er dus een omschakeling in de infrastructuur van het transport van gas gebeuren.

Waar en wanneer?

De 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, bevinden zich in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen. Zij zullen allemaal omschakelen naar rijk gas. Op de website van uw distributiebeheerder vindt u een indicatief tijdsschema over de omschakeling in uw regio. Meer informatie vindt u op gasverandert.be.

Het Brusselse gewest wordt onderverdeeld in 4 geografische zones. Elk jaar op 1 juni wordt één zone geconverteerd naar rijk gas. Dit jaar wegens Corona vindt die omschakeling plaats op 1 september. U vindt meer uitgebreide informatie hierover over op gasverandert.brussels.

De omschakeling wordt gespreid over drie jaar van 2020 tot 2022. Maar dat is nog niet alles: ook u moet zich voorbereiden!

Hoe kan u zich voorbereiden op de omschakeling naar rijk gas?

Niet alle toestellen op gas zijn compatibel en zullen veilig kunnen blijven werken na de omschakeling. Toestellen van vóór 1978 zijn meestal niet compatibel en moeten vervangen worden. Daarom is het belangrijk dat u tijdig uw toestellen laat nakijken door een erkend technicus of installateur. Twijfelt u over uw verwarmingstoestel? Contacteer dan zo gauw mogelijk één van onze erkende Elco-installateurs. U vindt hierbij een lijst van onze erkende partners in uw regio.